لیست قیمت ورق روغنی

ورق سرد یا روغنی از نورد فولاد به روش سرد حاصل می شود. این محصول ابتدا ورق فولاد سیاهی بوده که طی پروسه اسید شویی نورد کاری ورق فولاد به روش سرد، ناخالصی های سطحی و ناهمواری های آن از بین رفته است و برای استفاده در صنایعی که نیاز به ورق با کیفیت و ظاهری بهتر دارند آماده می شود.نام ورق به منظور نوع نورد و همچنین ظاهر آن به سرد و یا روغنی مشهور است. از جمله کاربردهای ورق سرد می توان به ساخت پنل های غیرقابل انعطاف، تولید قطعات خودرو، نقاشی قطعات، لوازم خانگی و مبلمان اداری اشاره کرد. ورق های سرد(روغنی) با توجه به آلیاژ و همچنین عملیات حرارتی جهت تولید به صورت معمولی(ST12 )، نیمه کششی (ST13) و فوق کششی ( ST14 ) و همچنین بر اساس سایز های ۱٫۱۸۳۰ ، ۲٫۲۴۴۰ و۳٫۳۰۵۰ میلی متر دسته بندی می شوند. ضخامت ورق های روغنی بر اساس استاندارد از ضخامت ۰.۳۰ (سی صدم) میلی متر الی ۳ میلی متر تولید می گردد که دارای دو عرض استاندارد ۱۰۰ و ۱۲۵ سانتی متر می باشد.

# نام کالا ضخامت سایز بارگیری قیمت سبدخرید
1ورق روغنی0.31000هفت الماستماس بگیرید
2ورق روغنی0.31250هفت الماستماس بگیرید
3ورق روغنی0.41000هفت الماستماس بگیرید
4ورق روغنی0.41250هفت الماستماس بگیرید
5ورق روغنی0.51000هفت الماستماس بگیرید
6ورق روغنی0.51250هفت الماستماس بگیرید
7ورق روغنی0.61000هفت الماستماس بگیرید
8ورق روغنی0.61250هفت الماستماس بگیرید
9ورق روغنی0.71000هفت الماستماس بگیرید
10ورق روغنی0.71250هفت الماستماس بگیرید
11ورق روغنی0.81000هفت الماستماس بگیرید
12ورق روغنی0.81250هفت الماستماس بگیرید
13ورق روغنی0.91000هفت الماستماس بگیرید
14ورق روغنی0.91250هفت الماستماس بگیرید
15ورق روغنی11000هفت الماستماس بگیرید
16ورق روغنی11250هفت الماستماس بگیرید
17ورق روغنی1.251000هفت الماستماس بگیرید
18ورق روغنی1.251250هفت الماستماس بگیرید
19ورق روغنی1.51000هفت الماستماس بگیرید
20ورق روغنی1.51250هفت الماستماس بگیرید
21ورق روغنی21000هفت الماستماس بگیرید
22ورق روغنی21250هفت الماستماس بگیرید
23ورق روغنی0.31000فولاد غربتماس بگیرید
24ورق روغنی0.31250فولاد غربتماس بگیرید
25ورق روغنی0.41000فولاد غربتماس بگیرید
26ورق روغنی0.41250فولاد غربتماس بگیرید
27ورق روغنی0.51000فولاد غربتماس بگیرید
28ورق روغنی0.51250فولاد غربتماس بگیرید
29ورق روغنی0.61000فولاد غربتماس بگیرید
30ورق روغنی0.61250فولاد غربتماس بگیرید
31ورق روغنی0.71000فولاد غربتماس بگیرید
32ورق روغنی0.71250فولاد غربتماس بگیرید
33ورق روغنی0.81000فولاد غربتماس بگیرید
34ورق روغنی0.81250فولاد غربتماس بگیرید
35ورق روغنی0.91000فولاد غربتماس بگیرید
36ورق روغنی0.91250فولاد غربتماس بگیرید
37ورق روغنی11000فولاد غربتماس بگیرید
38ورق روغنی11250فولاد غربتماس بگیرید
39ورق روغنی1.251000فولاد غربتماس بگیرید
40ورق روغنی1.251250فولاد غربتماس بگیرید
41ورق روغنی1.51000فولاد غربتماس بگیرید
42ورق روغنی1.51250فولاد غربتماس بگیرید
43ورق روغنی21000فولاد غربتماس بگیرید
44ورق روغنی21250فولاد غربتماس بگیرید
45ورق روغنی0.31000فولاد مبارکهتماس بگیرید
46ورق روغنی0.31250فولاد مبارکهتماس بگیرید
47ورق روغنی0.41000فولاد مبارکهتماس بگیرید
48ورق روغنی0.41250فولاد مبارکهتماس بگیرید
49ورق روغنی0.51000فولاد مبارکهتماس بگیرید
50ورق روغنی0.51250فولاد مبارکهتماس بگیرید
51ورق روغنی0.61000فولاد مبارکهتماس بگیرید
52ورق روغنی0.61250فولاد مبارکهتماس بگیرید
53ورق روغنی0.71000فولاد مبارکهتماس بگیرید
54ورق روغنی0.71250فولاد مبارکهتماس بگیرید
55ورق روغنی0.81000فولاد مبارکهتماس بگیرید
56ورق روغنی0.81250فولاد مبارکهتماس بگیرید
57ورق روغنی0.91000فولاد مبارکهتماس بگیرید
58ورق روغنی0.91250فولاد مبارکهتماس بگیرید
59ورق روغنی11000فولاد مبارکهتماس بگیرید
60ورق روغنی11250فولاد مبارکهتماس بگیرید
61ورق روغنی1.251000فولاد مبارکهتماس بگیرید
62ورق روغنی1.251250فولاد مبارکهتماس بگیرید
63ورق روغنی1.51000فولاد مبارکهتماس بگیرید
64ورق روغنی1.51250فولاد مبارکهتماس بگیرید
65ورق روغنی21000فولاد مبارکهتماس بگیرید
66ورق روغنی21250فولاد مبارکهتماس بگیرید