یکتافلز yektafelez

لیست قیمت ورق روغنی

ورق سرد یا روغنی از نورد فولاد به روش سرد حاصل می شود. این محصول ابتدا ورق فولاد سیاهی بوده که طی پروسه اسید شویی نورد کاری ورق فولاد به روش سرد، ناخالصی های سطحی و ناهمواری های آن از بین رفته است و برای استفاده در صنایعی که نیاز به ورق با کیفیت و ظاهری بهتر دارند آماده می شود.نام ورق به منظور نوع نورد و همچنین ظاهر آن به سرد و یا روغنی مشهور است. از جمله کاربردهای ورق سرد می توان به ساخت پنل های غیرقابل انعطاف، تولید قطعات خودرو، نقاشی قطعات، لوازم خانگی و مبلمان اداری اشاره کرد. ورق های سرد(روغنی) با توجه به آلیاژ و همچنین عملیات حرارتی جهت تولید به صورت معمولی(ST12 )، نیمه کششی (ST13) و فوق کششی ( ST14 ) و همچنین بر اساس سایز های ۱٫۱۸۳۰ ، ۲٫۲۴۴۰ و۳٫۳۰۵۰ میلی متر دسته بندی می شوند. ضخامت ورق های روغنی بر اساس استاندارد از ضخامت ۰.۳۰ (سی صدم) میلی متر الی ۳ میلی متر تولید می گردد که دارای دو عرض استاندارد ۱۰۰ و ۱۲۵ سانتی متر می باشد.

#نام کالاضخامتسایزانبارقیمت
0ورق روغنی0.31000هفت الماس0 ریال
1ورق روغنی0.31250هفت الماس0 ریال
2ورق روغنی0.41000هفت الماس0 ریال
3ورق روغنی0.41250هفت الماس0 ریال
4ورق روغنی0.51000هفت الماس0 ریال
5ورق روغنی0.51250هفت الماس0 ریال
6ورق روغنی0.61000هفت الماس0 ریال
7ورق روغنی0.61250هفت الماس0 ریال
8ورق روغنی0.71000هفت الماس0 ریال
9ورق روغنی0.71250هفت الماس0 ریال
10ورق روغنی0.81000هفت الماس0 ریال
11ورق روغنی0.81250هفت الماس0 ریال
12ورق روغنی0.91000هفت الماس0 ریال
13ورق روغنی0.91250هفت الماس0 ریال
14ورق روغنی11000هفت الماس0 ریال
15ورق روغنی11250هفت الماس0 ریال
16ورق روغنی1.251000هفت الماس0 ریال
17ورق روغنی1.251250هفت الماس0 ریال
18ورق روغنی1.51000هفت الماس0 ریال
19ورق روغنی1.51250هفت الماس0 ریال
20ورق روغنی21000هفت الماس0 ریال
21ورق روغنی21250هفت الماس0 ریال
22ورق روغنی0.31000فولاد غرب0 ریال
23ورق روغنی0.31250فولاد غرب0 ریال
24ورق روغنی0.41000فولاد غرب0 ریال
25ورق روغنی0.41250فولاد غرب0 ریال
26ورق روغنی0.51000فولاد غرب0 ریال
27ورق روغنی0.51250فولاد غرب0 ریال
28ورق روغنی0.61000فولاد غرب0 ریال
29ورق روغنی0.61250فولاد غرب0 ریال
30ورق روغنی0.71000فولاد غرب0 ریال
31ورق روغنی0.71250فولاد غرب0 ریال
32ورق روغنی0.81000فولاد غرب0 ریال
33ورق روغنی0.81250فولاد غرب0 ریال
34ورق روغنی0.91000فولاد غرب0 ریال
35ورق روغنی0.91250فولاد غرب0 ریال
36ورق روغنی11000فولاد غرب0 ریال
37ورق روغنی11250فولاد غرب0 ریال
38ورق روغنی1.251000فولاد غرب0 ریال
39ورق روغنی1.251250فولاد غرب0 ریال
40ورق روغنی1.51000فولاد غرب0 ریال
41ورق روغنی1.51250فولاد غرب0 ریال
42ورق روغنی21000فولاد غرب0 ریال
43ورق روغنی21250فولاد غرب0 ریال
44ورق روغنی0.31000فولاد مبارکه0 ریال
45ورق روغنی0.31250فولاد مبارکه0 ریال
46ورق روغنی0.41000فولاد مبارکه0 ریال
47ورق روغنی0.41250فولاد مبارکه0 ریال
48ورق روغنی0.51000فولاد مبارکه0 ریال
49ورق روغنی0.51250فولاد مبارکه0 ریال
50ورق روغنی0.61000فولاد مبارکه0 ریال
51ورق روغنی0.61250فولاد مبارکه0 ریال
52ورق روغنی0.71000فولاد مبارکه0 ریال
53ورق روغنی0.71250فولاد مبارکه0 ریال
54ورق روغنی0.81000فولاد مبارکه0 ریال
55ورق روغنی0.81250فولاد مبارکه0 ریال
56ورق روغنی0.91000فولاد مبارکه0 ریال
57ورق روغنی0.91250فولاد مبارکه0 ریال
58ورق روغنی11000فولاد مبارکه0 ریال
59ورق روغنی11250فولاد مبارکه0 ریال
60ورق روغنی1.251000فولاد مبارکه0 ریال
61ورق روغنی1.251250فولاد مبارکه0 ریال
62ورق روغنی1.51000فولاد مبارکه0 ریال
63ورق روغنی1.51250فولاد مبارکه0 ریال
64ورق روغنی21000فولاد مبارکه0 ریال
65ورق روغنی21250فولاد مبارکه0 ریال

پاسداران شمالی، پایین تر از چهارراه فرمانیه، کوچه نارنجستان چهارم، برج آرتمیس، طبقه ۱۰، واحد ۳