یکتافلز yektafelez

لیست قیمت ورق گالوانیزه

یکی از مشتقات بدست آمده از نورد سرد ورق گالوانیزه می باشد که برای طولانی کردن عمر مفید این اوراق سطح آنها را به وسیله روش کوتینگ یک لایه نازک از "روی" پوشیده می شود که ورق مورد نظر قطب منفی و پوشش روی قطب مثبت می باشد. از نکات مثبت این نوع ورق می توان به این اشاره کرد، درصورتی که خراش یا شکستگی بر روی ورق ایجاد شود، خوردگی و زنگ زدگی رخ نمی دهد. این ورق دارای سه مدل بی گل (Zero Spangle) ، گل ریز (Minimum spangle) و مدل گل دار (Regular Spangle) می باشد. ورق گالوانیزه به دو صورت کلی رول فرم و فابریک در کارخانه تولید می شود. ورق های رول فرم با ضخامت های 0.18 (صدم) میلی متر تا ۶ میلی متر و با دو عرض ۱۰۰ و ۱۲۵ سانتی متر تولید می شوند. ورق های فابریک نیز به دو صورت فابریک ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر و فابریک ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میلی متر تولید می شوند. وزن عمومی رول ها بسته به عرض رول یا ضخامت و کارخانه تولید کننده بین ۵ تا ۷ تن می باشد.

#نام کالاضخامتسایزانبارقیمت
0ورق گالوانیزه0.31000هفت الماس0 ریال
1ورق گالوانیزه0.31250هفت الماس0 ریال
2ورق گالوانیزه0.41000هفت الماس0 ریال
3ورق گالوانیزه0.41250هفت الماس0 ریال
4ورق گالوانیزه0.51000هفت الماس0 ریال
5ورق گالوانیزه0.51250هفت الماس0 ریال
6ورق گالوانیزه0.61000هفت الماس0 ریال
7ورق گالوانیزه0.61250هفت الماس0 ریال
8ورق گالوانیزه0.71000هفت الماس0 ریال
9ورق گالوانیزه0.71250هفت الماس0 ریال
10ورق گالوانیزه0.81000هفت الماس0 ریال
11ورق گالوانیزه0.81250هفت الماس0 ریال
12ورق گالوانیزه0.91000هفت الماس0 ریال
13ورق گالوانیزه0.91250هفت الماس0 ریال
14ورق گالوانیزه11000هفت الماس0 ریال
15ورق گالوانیزه11250هفت الماس0 ریال
16ورق گالوانیزه1.251000هفت الماس0 ریال
17ورق گالوانیزه1.251250هفت الماس0 ریال
18ورق گالوانیزه1.51000هفت الماس0 ریال
19ورق گالوانیزه1.51250هفت الماس0 ریال
20ورق گالوانیزه21000هفت الماس0 ریال
21ورق گالوانیزه21250هفت الماس0 ریال
22ورق گالوانیزه0.31000سمنان117000 ریال
23ورق گالوانیزه0.31250سمنان116000 ریال
24ورق گالوانیزه0.41000سمنان94500 ریال
25ورق گالوانیزه0.41250سمنان93500 ریال
26ورق گالوانیزه0.51000سمنان82500 ریال
27ورق گالوانیزه0.51250سمنان0 ریال
28ورق گالوانیزه0.61000سمنان0 ریال
29ورق گالوانیزه0.61250سمنان0 ریال
30ورق گالوانیزه0.71000سمنان0 ریال
31ورق گالوانیزه0.71250سمنان71000 ریال
32ورق گالوانیزه0.81000سمنان0 ریال
33ورق گالوانیزه0.81250سمنان71000 ریال
34ورق گالوانیزه0.91000سمنان0 ریال
35ورق گالوانیزه0.91250سمنان70700 ریال
36ورق گالوانیزه11000سمنان0 ریال
37ورق گالوانیزه11250سمنان70700 ریال
38ورق گالوانیزه1.251000سمنان0 ریال
39ورق گالوانیزه1.251250سمنان71000 ریال
40ورق گالوانیزه1.51000سمنان0 ریال
41ورق گالوانیزه1.51250سمنان70700 ریال
42ورق گالوانیزه21000سمنان0 ریال
43ورق گالوانیزه21250سمنان0 ریال
44ورق گالوانیزه0.31000فولاد مبارکه0 ریال
45ورق گالوانیزه0.31250فولاد مبارکه0 ریال
46ورق گالوانیزه0.41000فولاد مبارکه0 ریال
47ورق گالوانیزه0.41250فولاد مبارکه0 ریال
48ورق گالوانیزه0.51000فولاد مبارکه0 ریال
49ورق گالوانیزه0.51250فولاد مبارکه0 ریال
50ورق گالوانیزه0.61000فولاد مبارکه0 ریال
51ورق گالوانیزه0.61250فولاد مبارکه0 ریال
52ورق گالوانیزه0.71000فولاد مبارکه0 ریال
53ورق گالوانیزه0.71250فولاد مبارکه0 ریال
54ورق گالوانیزه0.81000فولاد مبارکه0 ریال
55ورق گالوانیزه0.81250فولاد مبارکه0 ریال
56ورق گالوانیزه0.91000فولاد مبارکه0 ریال
57ورق گالوانیزه0.91250فولاد مبارکه0 ریال
58ورق گالوانیزه11000فولاد مبارکه0 ریال
59ورق گالوانیزه11250فولاد مبارکه0 ریال
60ورق گالوانیزه1.251000فولاد مبارکه0 ریال
61ورق گالوانیزه1.251250فولاد مبارکه0 ریال
62ورق گالوانیزه1.51000فولاد مبارکه0 ریال
63ورق گالوانیزه1.51250فولاد مبارکه0 ریال
64ورق گالوانیزه21000فولاد مبارکه0 ریال
65ورق گالوانیزه21250فولاد مبارکه0 ریال

پاسداران شمالی، پایین تر از چهارراه فرمانیه، کوچه نارنجستان چهارم، برج آرتمیس، طبقه ۱۰، واحد ۳