لیست قیمت ورق گالوانیزه

یکی از مشتقات بدست آمده از نورد سرد ورق گالوانیزه می باشد که برای طولانی کردن عمر مفید این اوراق سطح آنها را به وسیله روش کوتینگ یک لایه نازک از "روی" پوشیده می شود که ورق مورد نظر قطب منفی و پوشش روی قطب مثبت می باشد. از نکات مثبت این نوع ورق می توان به این اشاره کرد، درصورتی که خراش یا شکستگی بر روی ورق ایجاد شود، خوردگی و زنگ زدگی رخ نمی دهد. این ورق دارای سه مدل بی گل (Zero Spangle) ، گل ریز (Minimum spangle) و مدل گل دار (Regular Spangle) می باشد. ورق گالوانیزه به دو صورت کلی رول فرم و فابریک در کارخانه تولید می شود. ورق های رول فرم با ضخامت های 0.18 (صدم) میلی متر تا ۶ میلی متر و با دو عرض ۱۰۰ و ۱۲۵ سانتی متر تولید می شوند. ورق های فابریک نیز به دو صورت فابریک ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر و فابریک ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میلی متر تولید می شوند. وزن عمومی رول ها بسته به عرض رول یا ضخامت و کارخانه تولید کننده بین ۵ تا ۷ تن می باشد.

# نام کالا ضخامت سایز بارگیری قیمت سبدخرید
1ورق گالوانیزه0.31000هفت الماستماس بگیرید
2ورق گالوانیزه0.31250هفت الماستماس بگیرید
3ورق گالوانیزه0.41000هفت الماستماس بگیرید
4ورق گالوانیزه0.41250هفت الماستماس بگیرید
5ورق گالوانیزه0.51000هفت الماستماس بگیرید
6ورق گالوانیزه0.51250هفت الماستماس بگیرید
7ورق گالوانیزه0.61000هفت الماستماس بگیرید
8ورق گالوانیزه0.61250هفت الماستماس بگیرید
9ورق گالوانیزه0.71000هفت الماستماس بگیرید
10ورق گالوانیزه0.71250هفت الماستماس بگیرید
11ورق گالوانیزه0.81000هفت الماستماس بگیرید
12ورق گالوانیزه0.81250هفت الماستماس بگیرید
13ورق گالوانیزه0.91000هفت الماستماس بگیرید
14ورق گالوانیزه0.91250هفت الماستماس بگیرید
15ورق گالوانیزه11000هفت الماستماس بگیرید
16ورق گالوانیزه11250هفت الماستماس بگیرید
17ورق گالوانیزه1.251000هفت الماستماس بگیرید
18ورق گالوانیزه1.251250هفت الماستماس بگیرید
19ورق گالوانیزه1.51000هفت الماستماس بگیرید
20ورق گالوانیزه1.51250هفت الماستماس بگیرید
21ورق گالوانیزه21000هفت الماستماس بگیرید
22ورق گالوانیزه21250هفت الماستماس بگیرید
23ورق گالوانیزه0.31000سمنانتماس بگیرید
24ورق گالوانیزه0.31250سمنانتماس بگیرید
25ورق گالوانیزه0.41000سمنانتماس بگیرید
26ورق گالوانیزه0.41250سمنانتماس بگیرید
27ورق گالوانیزه0.51000سمنانتماس بگیرید
28ورق گالوانیزه0.51250سمنانتماس بگیرید
29ورق گالوانیزه0.61000سمنانتماس بگیرید
30ورق گالوانیزه0.61250سمنانتماس بگیرید
31ورق گالوانیزه0.71000سمنانتماس بگیرید
32ورق گالوانیزه0.71250سمنانتماس بگیرید
33ورق گالوانیزه0.81000سمنانتماس بگیرید
34ورق گالوانیزه0.81250سمنانتماس بگیرید
35ورق گالوانیزه0.91000سمنانتماس بگیرید
36ورق گالوانیزه0.91250سمنانتماس بگیرید
37ورق گالوانیزه11000سمنانتماس بگیرید
38ورق گالوانیزه11250سمنانتماس بگیرید
39ورق گالوانیزه1.251000سمنانتماس بگیرید
40ورق گالوانیزه1.251250سمنانتماس بگیرید
41ورق گالوانیزه1.51000سمنانتماس بگیرید
42ورق گالوانیزه1.51250سمنانتماس بگیرید
43ورق گالوانیزه21000سمنانتماس بگیرید
44ورق گالوانیزه21250سمنانتماس بگیرید
45ورق گالوانیزه0.31000فولاد مبارکهتماس بگیرید
46ورق گالوانیزه0.31250فولاد مبارکهتماس بگیرید
47ورق گالوانیزه0.41000فولاد مبارکهتماس بگیرید
48ورق گالوانیزه0.41250فولاد مبارکهتماس بگیرید
49ورق گالوانیزه0.51000فولاد مبارکهتماس بگیرید
50ورق گالوانیزه0.51250فولاد مبارکهتماس بگیرید
51ورق گالوانیزه0.61000فولاد مبارکهتماس بگیرید
52ورق گالوانیزه0.61250فولاد مبارکهتماس بگیرید
53ورق گالوانیزه0.71000فولاد مبارکهتماس بگیرید
54ورق گالوانیزه0.71250فولاد مبارکهتماس بگیرید
55ورق گالوانیزه0.81000فولاد مبارکهتماس بگیرید
56ورق گالوانیزه0.81250فولاد مبارکهتماس بگیرید
57ورق گالوانیزه0.91000فولاد مبارکهتماس بگیرید
58ورق گالوانیزه0.91250فولاد مبارکهتماس بگیرید
59ورق گالوانیزه11000فولاد مبارکهتماس بگیرید
60ورق گالوانیزه11250فولاد مبارکهتماس بگیرید
61ورق گالوانیزه1.251000فولاد مبارکهتماس بگیرید
62ورق گالوانیزه1.251250فولاد مبارکهتماس بگیرید
63ورق گالوانیزه1.51000فولاد مبارکهتماس بگیرید
64ورق گالوانیزه1.51250فولاد مبارکهتماس بگیرید
65ورق گالوانیزه21000فولاد مبارکهتماس بگیرید
66ورق گالوانیزه21250فولاد مبارکهتماس بگیرید