لیست قیمت لوله گالوانیزه

برای محافظت فلز از خوردگی و زنگ زدگی از پوشش گالوانیزه استفاده می شود همچنین برای محافظت از لوله در شرایط سخت یک لایه پوشش گالوانیزه بر روی لوله کشیده می شود، لوله های گالوانیزه به دو دسته آهنی و فولادی تقسیم می شوند. لوله های گالوانیزه آهنی عموما به رنگ خاکستری هستند که به دو نوع سبک و متوسط یافت می شند که از آهن سفید بدست می آید و نام دیگر آن لوله گالوانیزه درز دار نیز می باشد. لوله گالوانیزه فولادی از فولاد نرم تولید می شود که جهت تخلیه فاضلاب استفاده می گردد. برای تهیه این لوله ها برای افزایش مقاومت به خوردگی و گالوانیزه کردن آن ها و مقاومت در برابر انواع اسیدها و زنگ زدگی آن ها را در یک وان حاوی فلز روی قرار داده تا ورق فولادی تبدیل به ورق گالوانیزه فولادی گردد.

# نام کالا ضخامت قطر وزن شاخه (kg) بارگیری قیمت هر کیلوگرم سبدخرید
1لوله گالوانیزه 6 متری 21 1/4"9.344کارخانه ساوهتماس بگیرید
2لوله گالوانیزه 6 متری 21"7.3کارخانه ساوهتماس بگیرید
3لوله گالوانیزه 6 متری 21/2"4.38کارخانه ساوهتماس بگیرید
4لوله گالوانیزه 6 متری 21 1/2"11.68کارخانه ساوهتماس بگیرید
5لوله گالوانیزه 6 متری 22 1/2"18.98کارخانه ساوهتماس بگیرید
6لوله گالوانیزه 6 متری 23 1/2"26.28کارخانه ساوهتماس بگیرید
7لوله گالوانیزه 6 متری 22"14.6کارخانه ساوهتماس بگیرید
8لوله گالوانیزه 6 متری 23"23.36کارخانه ساوهتماس بگیرید
9لوله گالوانیزه 6 متری 23/4"5.84کارخانه ساوهتماس بگیرید
10لوله گالوانیزه 6 متری 24"29.2کارخانه ساوهتماس بگیرید
11لوله گالوانیزه 6 متری 2.51 1/4"11.68کارخانه ساوهتماس بگیرید
12لوله گالوانیزه 6 متری 2.51"9.125کارخانه ساوهتماس بگیرید
13لوله گالوانیزه 6 متری 2.51/2"5.475کارخانه ساوهتماس بگیرید
14لوله گالوانیزه 6 متری 2.51 1/2"14.6کارخانه ساوهتماس بگیرید
15لوله گالوانیزه 6 متری 2.52 1/2"23.72کارخانه ساوهتماس بگیرید
16لوله گالوانیزه 6 متری 2.53 1/2"32.85کارخانه ساوهتماس بگیرید
17لوله گالوانیزه 6 متری 2.52"18.25کارخانه ساوهتماس بگیرید
18لوله گالوانیزه 6 متری 2.53"29.2کارخانه ساوهتماس بگیرید
19لوله گالوانیزه 6 متری 2.53/4"7.3کارخانه ساوهتماس بگیرید
20لوله گالوانیزه 6 متری 2.54"36.5کارخانه ساوهتماس بگیرید
21لوله گالوانیزه 6 متری 31 1/4"14.02کارخانه ساوه
٩٣,١٨٠ریال
22لوله گالوانیزه 6 متری 31"10.95کارخانه ساوه
٩٣,١٠٠ریال
23لوله گالوانیزه 6 متری 31/2"6.57کارخانه ساوه
٩٣,١٢٠ریال
24لوله گالوانیزه 6 متری 31 1/2"17.52کارخانه ساوه
٩٣,٠٨٠ریال
25لوله گالوانیزه 6 متری 31/2 2"28.47کارخانه ساوه
٩٣,١٠٠ریال
26لوله گالوانیزه 6 متری 33 1/2"39.42کارخانه ساوه
٩٣,٠١٠ریال
27لوله گالوانیزه 6 متری 32"21.9کارخانه ساوه
٩٣,٠٧٠ریال
28لوله گالوانیزه 6 متری 33"35.04کارخانه ساوه
٩٣,٠٢٠ریال
29لوله گالوانیزه 6 متری 33/4"8.76کارخانه ساوه
٩٣,١١٠ریال
30لوله گالوانیزه 6 متری 34"43.8کارخانه ساوه
٩٣,٠٣٠ریال
31لوله گالوانیزه 6 متری 41 1/4"18.69کارخانه ساوه
٩٣,٠٥٠ریال
32لوله گالوانیزه 6 متری 41"14.6کارخانه ساوه
٩٣,١٦٠ریال
33لوله گالوانیزه 6 متری 41/2"8.76کارخانه ساوه
٩٣,٠٦٠ریال
34لوله گالوانیزه 6 متری 41 1/2"23.36کارخانه ساوه
٩٣,٠١٠ریال
35لوله گالوانیزه 6 متری 42 1/2"37.96کارخانه ساوه
٩٣,٠١٠ریال
36لوله گالوانیزه 6 متری 43 1/2"52.56کارخانه ساوه
٩٣,٠٢٠ریال
37لوله گالوانیزه 6 متری 42"29.2کارخانه ساوه
٩٣,١٩٠ریال
38لوله گالوانیزه 6 متری 43"46.72کارخانه ساوه
٩٣,٠٤٠ریال
39لوله گالوانیزه 6 متری 43/4"11.68کارخانه ساوه
٩٣,٠٢٠ریال
40لوله گالوانیزه 6 متری 44"58.4کارخانه ساوه
٩٣,١٧٠ریال
41لوله گالوانیزه 6 متری 51 1/4"23.36کارخانه ساوه
٩٣,١٦٠ریال
42لوله گالوانیزه 6 متری 51"18.25کارخانه ساوه
٩٣,٠٦٠ریال
43لوله گالوانیزه 6 متری 51/2"10.95کارخانه ساوه
٩٣,٠٧٠ریال
44لوله گالوانیزه 6 متری 51 1/2"29.2کارخانه ساوه
٩٣,١٤٠ریال
45لوله گالوانیزه 6 متری 52 1/2"47.45کارخانه ساوه
٩٣,٠٩٠ریال
46لوله گالوانیزه 6 متری 53 1/2"65.7کارخانه ساوه
٩٣,١٨٠ریال
47لوله گالوانیزه 6 متری 52"36.5کارخانه ساوه
٩٣,١٢٠ریال
48لوله گالوانیزه 6 متری 53"58.4کارخانه ساوه
٩٣,٠٠٠ریال
49لوله گالوانیزه 6 متری 53/4"14.6کارخانه ساوه
٩٣,٠٧٠ریال
50لوله گالوانیزه 6 متری 54"73کارخانه ساوه
٩٣,١١٠ریال
51لوله گالوانیزه 6 متری 61 1/4"23.03کارخانه ساوه
٩٣,١٨٠ریال
52لوله گالوانیزه 6 متری 61"21.9کارخانه ساوه
٩٣,٠٢٠ریال
53لوله گالوانیزه 6 متری 61/2"13.14کارخانه ساوه
٩٣,٠٣٠ریال
54لوله گالوانیزه 6 متری 61 1/2"35.04کارخانه ساوه
٩٣,٠٨٠ریال
55لوله گالوانیزه 6 متری 62 1/2"56.94کارخانه ساوه
٩٣,١٨٠ریال
56لوله گالوانیزه 6 متری 63 1/2"79.84کارخانه ساوه
٩٣,٠٩٠ریال
57لوله گالوانیزه 6 متری 62"43.8کارخانه ساوه
٩٣,١٨٠ریال
58لوله گالوانیزه 6 متری 63"70.08کارخانه ساوه
٩٣,٠٧٠ریال
59لوله گالوانیزه 6 متری 63/4"17.52کارخانه ساوه
٩٣,٠١٠ریال
60لوله گالوانیزه 6 متری 64"87.6کارخانه ساوه
٩٣,٠٥٠ریال