یکتافلز yektafelez

لیست قیمت لوله گالوانیزه

برای محافظت فلز از خوردگی و زنگ زدگی از پوشش گالوانیزه استفاده می شود همچنین برای محافظت از لوله در شرایط سخت یک لایه پوشش گالوانیزه بر روی لوله کشیده می شود، لوله های گالوانیزه به دو دسته آهنی و فولادی تقسیم می شوند. لوله های گالوانیزه آهنی عموما به رنگ خاکستری هستند که به دو نوع سبک و متوسط یافت می شند که از آهن سفید بدست می آید و نام دیگر آن لوله گالوانیزه درز دار نیز می باشد. لوله گالوانیزه فولادی از فولاد نرم تولید می شود که جهت تخلیه فاضلاب استفاده می گردد. برای تهیه این لوله ها برای افزایش مقاومت به خوردگی و گالوانیزه کردن آن ها و مقاومت در برابر انواع اسیدها و زنگ زدگی آن ها را در یک وان حاوی فلز روی قرار داده تا ورق فولادی تبدیل به ورق گالوانیزه فولادی گردد.

#نام کالاضخامتقطروزن شاخه (kg)انبارقیمت
0لوله گالوانیزه 6 متری2.53"29.2کارخانه ساوه0
1لوله گالوانیزه 6 متری2.53/4"7.3کارخانه ساوه0
2لوله گالوانیزه 6 متری2.54"36.5کارخانه ساوه0
3لوله گالوانیزه 6 متری31 1/4"14.02کارخانه ساوه0
4لوله گالوانیزه 6 متری31"10.95کارخانه ساوه0
5لوله گالوانیزه 6 متری31/2"6.57کارخانه ساوه0
6لوله گالوانیزه 6 متری31 1/2"17.52کارخانه ساوه0
7لوله گالوانیزه 6 متری31/2 2"28.47کارخانه ساوه0
8لوله گالوانیزه 6 متری33 1/2"39.42کارخانه ساوه0
9لوله گالوانیزه 6 متری32"21.9کارخانه ساوه0
10لوله گالوانیزه 6 متری33"35.04کارخانه ساوه0
11لوله گالوانیزه 6 متری33/4"8.76کارخانه ساوه0
12لوله گالوانیزه 6 متری34"43.8کارخانه ساوه0
13لوله گالوانیزه 6 متری41 1/4"18.69کارخانه ساوه0
14لوله گالوانیزه 6 متری41"14.6کارخانه ساوه0
15لوله گالوانیزه 6 متری41/2"8.76کارخانه ساوه0
16لوله گالوانیزه 6 متری41 1/2"23.36کارخانه ساوه0
17لوله گالوانیزه 6 متری42 1/2"37.96کارخانه ساوه0
18لوله گالوانیزه 6 متری43 1/2"52.56کارخانه ساوه0
19لوله گالوانیزه 6 متری42"29.2کارخانه ساوه0
20لوله گالوانیزه 6 متری43"46.72کارخانه ساوه0
21لوله گالوانیزه 6 متری43/4"11.68کارخانه ساوه0
22لوله گالوانیزه 6 متری44"58.4کارخانه ساوه0
23لوله گالوانیزه 6 متری51 1/4"23.36کارخانه ساوه0
24لوله گالوانیزه 6 متری51"18.25کارخانه ساوه0
25لوله گالوانیزه 6 متری51/2"10.95کارخانه ساوه0
26لوله گالوانیزه 6 متری51 1/2"29.2کارخانه ساوه0
27لوله گالوانیزه 6 متری52 1/2"47.45کارخانه ساوه0
28لوله گالوانیزه 6 متری53 1/2"65.7کارخانه ساوه0
29لوله گالوانیزه 6 متری52"36.5کارخانه ساوه0
30لوله گالوانیزه 6 متری53"58.4کارخانه ساوه0
31لوله گالوانیزه 6 متری53/4"14.6کارخانه ساوه0
32لوله گالوانیزه 6 متری54"73کارخانه ساوه0
33لوله گالوانیزه 6 متری61 1/4"23.03کارخانه ساوه0
34لوله گالوانیزه 6 متری61"21.9کارخانه ساوه0
35لوله گالوانیزه 6 متری61/2"13.14کارخانه ساوه0
36لوله گالوانیزه 6 متری61 1/2"35.04کارخانه ساوه0
37لوله گالوانیزه 6 متری62 1/2"56.94کارخانه ساوه0
38لوله گالوانیزه 6 متری63 1/2"79.84کارخانه ساوه0
39لوله گالوانیزه 6 متری62"43.8کارخانه ساوه0
40لوله گالوانیزه 6 متری63"70.08کارخانه ساوه0
41لوله گالوانیزه 6 متری63/4"17.52کارخانه ساوه0
42لوله گالوانیزه 6 متری64"87.6کارخانه ساوه0
43لوله گالوانیزه 6 متری21 1/4"9.344کارخانه ساوه0
44لوله گالوانیزه 6 متری21"7.3کارخانه ساوه0
45لوله گالوانیزه 6 متری21/2"4.38کارخانه ساوه0
46لوله گالوانیزه 6 متری21 1/2"11.68کارخانه ساوه0
47لوله گالوانیزه 6 متری22 1/2"18.98کارخانه ساوه0
48لوله گالوانیزه 6 متری23 1/2"26.28کارخانه ساوه0
49لوله گالوانیزه 6 متری22"14.6کارخانه ساوه0
50لوله گالوانیزه 6 متری23"23.36کارخانه ساوه0
51لوله گالوانیزه 6 متری23/4"5.84کارخانه ساوه0
52لوله گالوانیزه 6 متری24"29.2کارخانه ساوه0
53لوله گالوانیزه 6 متری2.51 1/4"11.68کارخانه ساوه0
54لوله گالوانیزه 6 متری2.51"9.125کارخانه ساوه0
55لوله گالوانیزه 6 متری2.51/2"5.475کارخانه ساوه0
56لوله گالوانیزه 6 متری2.51 1/2"14.6کارخانه ساوه0
57لوله گالوانیزه 6 متری2.52 1/2"23.72کارخانه ساوه0
58لوله گالوانیزه 6 متری63/4"17.52کارخانه ساوه0
59لوله گالوانیزه 6 متری64"87.6کارخانه ساوه0

پاسداران شمالی، پایین تر از چهارراه فرمانیه، کوچه نارنجستان چهارم، برج آرتمیس، طبقه ۱۰، واحد ۳