یکتافلز yektafelez

لیست قیمت لوله سیاه

لوله سیاه از ورق سیاه که محصول نورد گرم می باشد تولید می شود. نام دیگر آن صنعتی، سنگین و یا درز دار نیز می باشد. لوله سیاه درزدار به صورت متداول از ضخامت های ۲ میلی به بالا در بازار یافت می شود از جمله تست هایی که روی این قبیل محصولات صورت می‌گیرد می‌توان به تست فشار، کشش، پیچش و خمش اشاره نمود. از جمله مراحل غلتک کاری لوله می توان به غلتک شکل دهنده، غلتک گرد کننده و غلتک مرحله نهایی که دو طرف ورق را به هم می رساند که توسط روش های مختلف جوش به یکدیگر متصل می شوند از انواع لوله های درز دار می توان به لوله درز دار با پرتو لیزری و لوله درز دار مارپیچ اشاره کرد.

#نام کالاضخامتقطروزن شاخه (kg)انبارقیمت
0لوله سیاه 6 متری21 1/4"9.344کارخانه ساوه0
1لوله سیاه 6 متری21"7.3کارخانه ساوه0
2لوله سیاه 6 متری21/2"4.38کارخانه ساوه0
3لوله سیاه 6 متری21 1/2"11.68کارخانه ساوه0
4لوله سیاه 6 متری22 1/2"18.98کارخانه ساوه0
5لوله سیاه 6 متری23 1/2"26.28کارخانه ساوه0
6لوله سیاه 6 متری22"14.6کارخانه ساوه0
7لوله سیاه 6 متری23"23.36کارخانه ساوه0
8لوله سیاه 6 متری23/4"5.84کارخانه ساوه0
9لوله سیاه 6 متری24"29.2کارخانه ساوه0
10لوله سیاه 6 متری2.51 1/4"11.68کارخانه ساوه0
11لوله سیاه 6 متری2.51"9.125کارخانه ساوه0
12لوله سیاه 6 متری2.51/2"5.475کارخانه ساوه0
13لوله سیاه 6 متری2.51 1/2"14.6کارخانه ساوه0
14لوله سیاه 6 متری2.52 1/2"23.72کارخانه ساوه0
15لوله سیاه 6 متری2.53 1/2"32.85کارخانه ساوه0
16لوله سیاه 6 متری2.52"18.25کارخانه ساوه0
17لوله سیاه 6 متری2.53 1/2"32.85کارخانه ساوه0
18لوله سیاه 6 متری2.52"18.25کارخانه ساوه0
19لوله سیاه 6 متری2.53"29.2کارخانه ساوه0
20لوله سیاه 6 متری2.53/4"7.3کارخانه ساوه0
21لوله سیاه 6 متری2.54"36.5کارخانه ساوه0
22لوله سیاه 6 متری31 1/4"14.02کارخانه ساوه0
23لوله سیاه 6 متری31"10.95کارخانه ساوه0
24لوله سیاه 6 متری31/2"6.57کارخانه ساوه0
25لوله سیاه 6 متری31 1/2"17.52کارخانه ساوه0
26لوله سیاه 6 متری31/2 2"28.47کارخانه ساوه0
27لوله سیاه 6 متری33 1/2"39.42کارخانه ساوه0
28لوله سیاه 6 متری32"21.9کارخانه ساوه0
29لوله سیاه 6 متری33"35.04کارخانه ساوه0
30لوله سیاه 6 متری33/4"8.76کارخانه ساوه0
31لوله سیاه 6 متری34"43.8کارخانه ساوه0
32لوله سیاه 6 متری41 1/4"18.69کارخانه ساوه0
33لوله سیاه 6 متری41"14.6کارخانه ساوه0
34لوله سیاه 6 متری41/2"8.76کارخانه ساوه0
35لوله سیاه 6 متری41 1/2"23.36کارخانه ساوه0
36لوله سیاه 6 متری42 1/2"37.96کارخانه ساوه0
37لوله سیاه 6 متری43 1/2"52.56کارخانه ساوه0
38لوله سیاه 6 متری42"29.2کارخانه ساوه0
39لوله سیاه 6 متری43"46.72کارخانه ساوه0
40لوله سیاه 6 متری43/4"11.68کارخانه ساوه0
41لوله سیاه 6 متری44"58.4کارخانه ساوه0
42لوله سیاه 6 متری51 1/4"23.36کارخانه ساوه0
43لوله سیاه 6 متری51"18.25کارخانه ساوه0
44لوله سیاه 6 متری51/2"10.95کارخانه ساوه0
45لوله سیاه 6 متری51 1/2"29.2کارخانه ساوه0
46لوله سیاه 6 متری52 1/2"47.45کارخانه ساوه0
47لوله سیاه 6 متری53 1/2"65.7کارخانه ساوه0
48لوله سیاه 6 متری52"36.5کارخانه ساوه0
49لوله سیاه 6 متری53"58.4کارخانه ساوه0
50لوله سیاه 6 متری53/4"14.6کارخانه ساوه0
51لوله سیاه 6 متری54"73کارخانه ساوه0
52لوله سیاه 6 متری61 1/4"23.03کارخانه ساوه0
53لوله سیاه 6 متری61"21.9کارخانه ساوه0
54لوله سیاه 6 متری61/2"13.14کارخانه ساوه0
55لوله سیاه 6 متری61 1/2"35.04کارخانه ساوه0
56لوله سیاه 6 متری62 1/2"56.94کارخانه ساوه0
57لوله سیاه 6 متری63 1/2"79.84کارخانه ساوه0
58لوله سیاه 6 متری62"43.8کارخانه ساوه0
59لوله سیاه 6 متری63"70.08کارخانه ساوه0

پاسداران شمالی، پایین تر از چهارراه فرمانیه، کوچه نارنجستان چهارم، برج آرتمیس، طبقه ۱۰، واحد ۳